Verzekeringen

Volledige gebitsprothese:
De volledige gebitsprothese boven en/of onder wordt voor 75 % vergoed uit uw basisverzekering. Hiervan moet u 25 % zelf betalen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de overige 25 % of een deel van die 25%. Reparaties ( aan volledige gebitsprothese)en rebasingen worden voor 100 % uit de basisverzekering vergoed.

Implantaatprothese (het zogenaamde klikgebit):
Gebitsprotheses op implantaten worden vergoed uit de basis verzekering. Uw eigen bijdrage is 125,00 euro per boven- of onderprothese. Bij een volledige gebitsprothese boven- en onder is uw eigen bijdrage 250,00 euro.

Partiele of frameprothese:
Partiele of frameprotheses worden alleen vergoed wanneer u een aanvullende of een tandartsverzekering heeft.

Samenwerkingsverbanden:
Tandprothetische praktijk Dalm is aangesloten bij de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Voor het aanbrengen van gebitsimplantaten werken wij nauw samen met kaakchirurgen en implantologen.