vergoedingenIn Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijke eigen risico van €385 in 2024. (2023 €385,-) Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts) verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Een nota van een tandprothetische praktijk zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. Deze honorarium tarieven en tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

algemene regels vergoedingen

Voor vergoeding van prothetische zorg gelden de volgende algemene regels:

Volledige prothese boven, onder of boven & onder:

 • De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten.
 • De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten.
 • De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering en verzekeraar.

Reparaties en rebasing van een volledige prothese:

 • Reparaties en rebasing kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%.
 • De eigen bijdrage bedraagt 10%.

Volledige prothese op implantaten:

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar.

Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.

 • Een volledige onder prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
 • Een volledige boven prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen onder prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Voor een reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese moet er altijd een machtiging zijn afgegeven door uw verzekeraar.

* = Het wettelijk eigen risico is een deel van de jaarlijkse zorgkosten dat de persoon die de kosten heeft gemaakt zelf moet betalen. In 2024 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico €385.- (2023 €385,-). Bij alle boven genoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze als eerste ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico.

  4

  uw zorgverzekering?

  Wilt u weten hoe het voor u persoonlijk zit? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar of bekijk de informatie op Zorgwijzer.nl voor tandartskosten per zorgverzekeraar.

  De informatie over de vermelde vergoedingen met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  contact

  Praktijk Hoensbroek
  Mgr. Nolensstraat 27
  6431 JL Hoensbroek
  Tel: 045 - 8200 385

  Openingstijden
  Ma - Do : 09.00 – 17:00
  Vr : 09:00 – 12:00

  E-mail: info@tandprotheticusdalm.nl