een klikgebitWanneer u alle tanden en kiezen moet missen kunt u naast een volledig kunstgebit kiezen voor een klikgebit. Anders dan het volledige kunstgebit, dat zich vastzet op de kaakwal, wordt een klikgebit vastgezet op implantaten in de kaak. Voor het slapen gaan klikt u de prothese los om goed te reinigen en om de kaken tijdens het slapen rust te gunnen. Het klikgebit brengt vaak meestal een enorme verbetering in de functionaliteit. En doordat de prothese minder druk uitoefent op het tandvlees worden pijnklachten vaak opgelost.

op basis van implantaten

Een implantaat is een kunstwortel. Die wordt in de kaak geplaatst op de plek waar vroeger uw tanden en kiezen stonden. Uw kunstgebit wordt op de implantaten bevestigd. Het grote voordeel: de implantaten bieden houvast aan uw gebitsprothese. Die zit voortaan weer goed vast. U heeft twee of vier implantaten nodig. Wij werken hierbij samen met de tandarts-implantoloog van bijvoorbeeld Tandartsenpost Hoensbroek waarmee we de huisvesting in Hoensbroek delen.

Wij verzorgen het uitneembare deel, ofwel het kunstgebit. De kaakchirurg of de tandarts-implantoloog pláátst de implantaten. U maakt ongeveer zes afspraken met de tandprotheticus. Die zijn onder meer bedoeld om zorgvuldig het kunstgebit aan te meten op de implantaten. Nadat de implantaten zijn ingebracht, heeft uw bot zes tot 8 weken nodig om vast te groeien rond het implantaat. U kunt weer onbezorgd lachen, eten en praten.

de voordelen van een klikgebit

  • een gebit op implantaten klikt u vast, daarbij hoeft u niet te vrezen dat het gebit los komt
  • geen druk meer op het tandvlees, daarmee verdwijnen ook de pijnklachten
  • ondersteunt de contouren van het gezicht
  • verbetert de stabiliteit en ook de functionaliteit van het gebit
  • verbetert de kauwfunctie, de spijsvertering en daarmee uwalgehele gezondheid.
  • geen verhemelte plaat en dus verbetert ook de smaakbeleving
  • geeft zelfvertrouwen als u praat en lacht
  • u klikt het gebit los voor het slapen om de kaak ook rust te gunnen
  • zowel het gebit als de implantaten zijn goed schoon te houden
  • In het geval u prothese drager bent en klachten heeft, die met een gewone prothese niet op te lossen zijn, dan wordt het klikgebit vergoed vanuit de basisverzekering.

tarieven & vergoedingen

Een nota van een tandprothetische praktijk zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. Deze honorarium tarieven en tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

Voor behandelingen boven €250 maken wij een offerte/begroting waarmee u als patiënt bij de eigen verzekeraar kunt opvragen wat de vergoeding zal zijn vanuit de basisverzekering en de eventueel afgesloten aanvullende verzekering. Door de diversiteit aan polissen en de zeer verschillende polisvoorwaarden is het onmogelijk om vooraf in het algemeen uitspraken te doen over kosten/vergoedingen van gebitsprotheses.

Kijk voor een overzicht van de algemene regels op onze vergoedingen pagina.

contact

Praktijk Hoensbroek
Mgr. Nolensstraat 27
6431 JL Hoensbroek
Tel: 045 - 8200 385

Openingstijden
Ma - Do : 09.00 – 17:00
Vr : 09:00 – 12:00

E-mail: info@tandprotheticusdalm.nl